รายการวิทยุ

มะเร็งตับ
พญ.อารยา เอี่ยมอุดมกาล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ
ทางเดินอาหารและตับ
โรคกระเพาะอาหารและลำไส้
พท.นพ.ธรณัส กระต่ายทอง

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ
ทางเดินอาหารและตับ
ภาวะสมองขาดเลือด
นพ.ไชยยันต์ ประสานเสียง

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขา
ประสาทวิทยา
กล้องแคปซูล
พท.นพ.ธรณัส กระต่ายทอง

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ
ทางเดินอาหารและตับ
โรคปวดหลัง
นพ.วศิน เอาแสงดีกุล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยกรรม
ประสาท
มะเร็งลำไส้ใหญ่
พท.นพ.ธรณัส กระต่ายทอง

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ
ทางเดินอาหารและตับ

มาตรฐาน JCI
นพ.ศิริพงษ์ เหลืองวารินกุล

กรรมการบริหาร
โรงพยาบาลสินแพทย์

กลับขึ้นด้านบน