ข่าวประชาสัมพันธ์

งานประชุมสัมมนาทางวิชาการผู้บริหารมัสยิดอาเซียน

      รพ.สินแพทย์ จััดทีมแพทย์และ์พยาบาล สนับสนุนดูแลและให้การบริการตรวจสุขภาพ ผู้บริหารมัสยิดอาเซียน ในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการผู้บริหารมัสยิดอาเซียน ในวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2554 ณ.ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กทม.

 

กลับขึ้นด้านบน