"ครัวฮาลาล โรงพยาบาลสินแพทย์"

          โรงพยาบาลสินแพทย์ ได้รับหนังสือรับรองฮาลาล จากสำนักคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร
โดยได้ตรวจสอบและพิจารณารับรองว่า การผลิตอาหาร จำนวน 53 รายการ (ห้าสิบสามรายการ) ทำการผลิตเพื่อ
จำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคครบถ้วน ตามเงื่อนไขการขอรับรอง"ฮาลาล" อาหารปรุงสำเร็จพร้อมรับประทาน
ครัวฮาลาลโรงพยาบาลสินแพทย์

หนังสือรับรองฮาลาล
halan


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสินแพทย์ รับมอบหนังสือรับรอง "ฮาลาล"กลับขึ้นด้านบน