"คนดี"ที่เราชื่นชม

ชื่นชมคนทำดี
คุณนิตยา แก้วบุตรดี พนักงานผู้เช่วย OPD ศัลยกรรม เก็บเงินได้จำนวน 6,000 บาท ขอชื่นชมในน้ำใจและความเป็นคนดี ของคุณค่ะ

รพ.สินแพทย์ ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่พยาบาลของโรงพยาบาล 5 ท่าน ประกอบด้วย


คุณปิยวรรณ นาคอุดม ผู้ช่วยหัวหน้่าแผนก Ward15


คุณสายสุดา หวังสวาสดิ์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก ICU2


คุณพินดารากร บำรุง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก Ward อาคาร2 ชั้น5


คุณวรัทยา ทัดหล่อ พยาบาลวิชาชีพ Ward7


คุณพชร ไชยจันลา พยาบาลวิชาชีพ แผนกฉุกเฉิน

ที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยสอน และให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน JCI ให้กับเจ้าหน้าที่พยาบาลของโรงพยาบาล
เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2553

กลับขึ้นด้านบน