ประมวลภาพอบรม CPR "การปั้มหัวใจเพื่อช่วยชีวิต"

        การฝึกอบรม "การปั้มหัวใจเพื่อช่วยชีวิต" สำหรับบุคคลทั่วไปที่จัดขึ้นนั้น ดำเนินการภายใต้การดูแลของ
ผู้เชี่ยวชาญด้าน การช่วยชีวิตขั้นสูง หรือ Advance CPR ที่ โรงพยาบาลสินแพทย์คัดสรรมาเพื่อให้ความรู้ความ
เข้าใจแก่ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเปิดรับ ทั้งสิ้น5รุ่น รุ่นละ20คน ทั้งนี้เริ่มตั้งแต่
วันอาทิตย์ที่3 เดือนพฤษภาคม 2552 ที่ผ่านมา และทุกวันอาทิตย์ จนถึง วันที่ 28 มิถุนายน 2552

        การจัดฝึกอบรมที่ผ่านมานี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากการสอบถามผู้เข้ารับการอบรม เห็นว่าเป็นกิจกรรม
ที่มีประโยชน์ ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ด้านการช่วยชีวิต และยังมีส่วนช่วยแบ่งปันน้ำใจสู่เยาวชนไทยที่อยู่ใน
ถิ่นทุรกันดารอีกด้วย ประกอบกับการอบรมดังกล่าอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญด้านการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
หรือ CPR เป็นผู้ให้ข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ ทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริงพร้อมเจ้าหน้าที่
และบุคคลากรของโรงพยาบาลคอยดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดอีกด้วย และหลังจากที่เข้าอบรมก็ช่วยสร้างความ
มั่นใจให้มากขึ้นว่าจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปช่วยชีวิตคนที่รักได้ และมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เข้ารับการอบรม
เพราะเป็นประโยชน์อย่างมากยังได้ฝากขอบพระคุณทางผู้บริหารที่จัดการอบรมดีๆ แบบนี้และหวังว่าทางโรงพยาบาล
จะจัดการอบรมที่ดีมีประโยขน์แบบนี้อีกก็ยินดีที่จะเข้ามารับการฝึกอบรมอีก


วีดีโอ การสาธิตการปั้มหัวใจเพื่อช่วยชีวิต CPR

ประมวลภาพบรรยาการ Work Shop อบรม ปั้มหัวใจเพื่อช่วยชีวิต CPR

CPR
ปั้มหัวใจเพื่อช่วยชีวิต
CPR Synphaet
ปั้มหัวใจ สินแพทย์

กลับขึ้นด้านบน