โรงพยาบาลสินแพทย์ ยินดีต้อนรับ

     โรงพยาบาลสินแพทย์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ให้การรักษาโรคทั่วไป โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทุกสาขา พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย และมีคุณภาพสูงไว้บริการตลอด 24 ชั่วโมง คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ได้นำโรงพยาบาลเข้าสู่ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล โรงพยาบาลสินแพทย ์ตระหนักในการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความพึงพอใจในบริการและความปลอดภัยในการรักษาสูงสุด
จึงได้เริ่มพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลสินแพทย์จนผ่านมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล รับ HA (Hospital Accreditation)
ตั้งแต่ 11 กันยายน 2551

     โรงพยาบาลสินแพทย์ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับโลก จากการตรวจ และรับรองคุณภาพ
โดย Joint Commission Internation (JCI, USA.) รายละเอียดคลิกที่นี่

ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ รพ.สินแพทย์

โปรโมชั่น

 

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์

 

 

ข้อมูลงานคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation)

สาระน่ารู้กับโรงพยาบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์

สาระสุขภาพ ประจำเดือน

ช่อง/วัน/เวลา
เรื่อง
แพทย์

นพ.ธรธวัช วุฒธนานนท์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบ
ทางเดินอาหารและตับ

นพ.พิสุทธิ์ พรหมลิขิตชัย์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบ
ทางเดินอาหารและตับ

นพ.ไชยยันต์ ประสานเสียง
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมประสาท

นพ.วศิน เอาแสงดีกุล
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรม
ระบบประสาทและไขสันหลัง

โรงพยาบาลคุณภาพมาตรฐาน